0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Patrick Klos
۱
۱
Tomasz Lewandowski
inprogress
۰۹:۰۵
Artur Daniel
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۱۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۰۷:۵۵
Murawski Daniel
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۱۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Zagajewski
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۱۵
Aleksander Lilien
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۰
Fomin Yurij
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۲۵
Kacper Slawinski
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۰۱:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۶:۴۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۸:۱۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۴۰
Adam Kasperski
۱
۳
Dawid Gala
Finished
۰۴:۲۰
Gala Bartlomiej
۳
۰
Dawid Gala
Finished
۰۵:۰۵
Adam Kasperski
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۸:۴۵
Fomin Yurij
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۰:۱۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۱:۰۰
Adam Kasperski
۳
۰
Dawid Gala
Finished
۰۱:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۱:۲۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۱
Aleksander Lilien
۱
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۲:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۲:۱۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۲:۱۵
Blazej Cioch
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۲۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۳۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۳:۵۵
Jakub Pruszkowski
۱
۱
Kaczmarek Jakub
inprogress
۰۹:۰۰
Artur Daniel
۰
۰
Krzysztof Wloczko
inprogress
۰۹:۱۰
Russia
Liga Pro
Yuriy Lbov
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۰:۰۵
Oleg Popov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۵۰
Konstantin Olshakov
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۰۸:۳۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۳۵
Maksim Mameka
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۳۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Viktor Kochergin
Finished
۰۸:۲۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitry Bakalin
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۲۰
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۰۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۰۵
Andrei Khanevskii
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۳۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۵
Evgeny Glazun
۲
۰
Andrei Bokov
Finished
۰۸:۳۵
Armen Pomazkov
-
-
Aleksey Lobanov
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Dmitry Bogatov
-
-
Girevenkov Alik
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Aleksey Kazakov
-
-
Mikhail Gusev
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Vasilii Obukhov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۲۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۲۰
Igor Mihaylov
۲
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۳:۳۵
Armen Pomazkov
-
-
Mikhail Margolin
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Mikhail Gusev
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Oleg Popov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۵
Sergey Lanovenko
۰
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۵۰
Ivanov Alexander
۳
۰
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۰۵
Vladimir Slesarev
۳
۰
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۱:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۵۰
Maksim Mameka
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۳:۵۰
Oleg Kutuzov
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۴:۰۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۲۰
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۳۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Pavel Semeshin
-
-
Konstantin Olshakov
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Viktor Kochergin
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Evgeny Kalashnikov
-
-
Andrei Bokov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Andrei Molodykh
-
-
Alexander Klavdenkov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Yuriy Fedotov
-
-
Roman Zelenskii
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Nikita Sadovskiy
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Aleksey Lobanov
-
-
Mikhail Margolin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Nikita Sadovskiy
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Andrei Molodykh
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Daniil Mikheev
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Nikita Sadovskiy
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Girevenkov Alik
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Sergey Kulikov
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Anton Sokolov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Aleksandr Chuliukov
-
-
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Alexander Kolmin
-
-
Anton Skoblov
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Vladislav Chakhur
-
-
Aleksandr Chuliukov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Damir Bedretdinov
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Anton Skoblov
-
-
Sergey Kulikov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Girevenkov Alik
-
-
Aleksandr Chuliukov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Mikhail Gusev
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Sergey Kulikov
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Vladislav Chakhur
-
-
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Damir Bedretdinov
-
-
Anton Skoblov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Czech Republic
Pro League
Pavel Wawrosz
۳
۲
Rene Kowal
Finished
۰۰:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Marek Roh
۳
۰
Ondrej Pros
Finished
۰۱:۰۰
Richard Krejci
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Yurii Holovatiuk
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Pros
۳
۲
Marek Roh
Finished
۰۰:۰۰
Jan Divecky
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Mikulas Leopold
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۶:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۰۷:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Kucera
۱
۳
Jiri Reczai
Finished
۰۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۱
۳
Ales Rusnak
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Rene Kowal
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Jira
۰
۳
Oleg Vitrovyj
Finished
۰۰:۰۰
Marek Placek
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۰۰
Yurii Holovatiuk
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۶:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Marek Placek
Finished
۰۷:۰۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Vitrovyj
۳
۱
Jiri Jira
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Mikulas Leopold
Finished
۰۲:۳۰
Mikulas Leopold
۳
۰
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۳:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Mikulas Leopold
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۵:۰۰
World
TT-CUP
Karol Guzy
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۰۰
Zozulya Artem
۳
۰
Leszek Maduzia
Finished
۰۰:۰۵
Jakub Rolik
۱
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۱۰
Jan Hendrych
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۰:۲۰
Matej Beran
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۰۰:۲۵
Cermak Jiri
۳
۰
Leska Vojtech
Finished
۰۰:۴۰
David Bochnak
۲
۳
Filip Jakubsky
Finished
۰۰:۵۵
Plachy Jiri
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۰۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۰
Leska Vojtech
Finished
۰۱:۱۰
Fabian Sikora
۰
۳
Emil Nowak
Finished
۰۱:۱۰
Jan Hendrych
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۰۱:۲۵
Karol Guzy
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۰۱:۴۰
Stanislav Jansa
۲
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۱:۴۰
David Bochnak
۳
۲
Matej Beran
Finished
۰۲:۰۰
Shawn Chen
۳
۲
Bhavesh Shah
Finished
۰۲:۰۵
Jerzy Kuzmicz
۰
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۲:۳۰
Filip Jakubsky
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۰۲:۳۰
Bhavesh Shah
۰
۳
Feng Jackie
Finished
۰۲:۳۵
Morawski Piotr
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Shawn Chen
۰
۳
Feng Jackie
Finished
۰۳:۰۵
Cezary Krawczyk
۱
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۳:۳۰
Abhishek Dhawan
۳
۲
Bhavesh Shah
Finished
۰۳:۳۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۰۰
Shawn Chen
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۰۵
Cezary Krawczyk
۱
۳
Emil Michalski
Finished
۰۴:۳۰
Feng Jackie
۰
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۳۵
Morawski Piotr
۱
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۵:۰۰
Shawn Chen
۰
۳
Bhavesh Shah
Finished
۰۵:۰۵
Cezary Krawczyk
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۵:۳۰
Abhishek Dhawan
۱
۳
Feng Jackie
Finished
۰۵:۳۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۲
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Cezary Krawczyk
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۳۰
Emil Michalski
۲
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۷:۰۰
Emil Michalski
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۴۰
Kacper Kwiatkowski
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۸:۱۰
Bartek Sulkowski
۲
۳
Szymon Brud
Finished
۰۸:۳۰
Blazej Warpas
۰
۲
Gola Pawel
inprogress
۰۹:۰۰
Heiki Magi
-
-
Yevhenii Cherkashyn
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Czech Republic
TT Star Series
Maciej Kolodziejczyk
۳
۲
Andrea Puppo
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Seibert
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۰۰:۳۰
World
Ping Pong Point
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۸:۱۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۸:۴۷
Belarus
Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۰
Brutskii Vladislav
Finished
۰۸:۲۰
Sergei Gus
۱
۱
Dmitrii Kulesha
inprogress
۰۸:۵۰
Nigeria
WTT Contender Lagos
Sharath Kamal Achanta
-
-
Godwin Alabi
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Ricardo Walther
-
-
Amir Atanda Adou
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Abdulbasit Abdulfatai
-
-
Harmeet Desai
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Miguel Angel Pantoja
-
-
Sathiyan Gnanasekaran
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Azeez Solanke
-
-
Manush Utpalbhai Shah
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Dimitrij Ovtcharov
-
-
Minwoo Kim
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Manav Vikash Thakkar
-
-
Olajide Omotayo
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Rafael De La Heras
-
-
Jonghoon Lim
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Muizz Olawale Adegoke
-
-
Amadi Omeh
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Nigeria
WTT Contender Lagos Women
Offiong Edem
-
-
Fatimo Bello
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Siwoo Yoo
-
-
Sinan Sun
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Bernice Borquaye
-
-
Yijie Ding
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Blessing Labanti
-
-
Ayhika Mukherjee
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Yubin Shin
-
-
Archana Girish Kamath
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Sreeja Akula
-
-
Ajoke Ojomu
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Hope Udoaka
-
-
Manika Batra
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Huiyao Xu
-
-
Meshref Dina
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Nigeria
WTT Contender Lagos, Doubles
Fagbamila A./Oladiran J.
-
-
Achanta S./Gnanasekaran S.
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰