0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۰۹:۱۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۰۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۰:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۱۰
Adam Kasperski
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Adam Dosz
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۸:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۱۰
Dariusz Szlubowski
۱
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۱۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۹:۲۵
Mecik Patryk
۳
۱
Zbigniew Nocun
Finished
۰۷:۲۵
Michal Murawski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Dawid Michna
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۰۵
Mariusz Baron
۳
۲
Szostok Sebastian
Finished
۰۹:۲۵
Adam Dosz
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۱۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۸:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۲۰
Adam Kasperski
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Maciej Nowalinski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۳۵
Michal Murawski
۳
۰
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۳۵
Petas Kacper
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۰:۴۵
Waldemar Glanowski
۱
۳
Mecik Patryk
Finished
۰۶:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۲۵
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Dawid Michna
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۵
Maciej Nowalinski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۵۰
Szymon Sporek
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۲:۱۰
Adam Kasperski
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۵۵
Blazej Szczepanek
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۸:۱۵
Wojciech Gluszek
۰
۳
Michal Olbrycht
Finished
۰۹:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Dawid Michna
Finished
۰۹:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۱:۲۵
Michal Wolny
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۶:۳۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Adam Kasperski
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Michal Olbrycht
-
-
Aleksander Lilien
inprogress
۱۱:۰۰
Dariusz Szlubowski
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۲۵
Michal Wolny
۳
۰
Mecik Patryk
Finished
۰۲:۳۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۰
Maciej Lamer
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۳:۵۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۲۰
Maciej Lamer
۰
۳
Mecik Patryk
Finished
۰۵:۰۰
Adam Kasperski
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۰۵
Michal Wolny
۳
۱
Zbigniew Nocun
Finished
۰۵:۲۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۵۵
Jakub Pruszkowski
-
-
Piotr Gumulinski
inprogress
۱۰:۴۰
Petas Kacper
۱
۰
Maciej Podsiadlo
inprogress
۱۱:۳۵
Russia
Liga Pro
Sergey Simonov
۱
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۳۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۰۸:۰۵
Evgeny Glazun
۲
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۰:۲۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Aleksey Shershnev
Finished
۰۱:۰۵
Anton Vashkov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۵
Mikhail Taltykin
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۳۵
Dmitrii Kustov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۸:۰۵
Galuzinskii Stefan
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۹:۳۵
Maksim Sorokin
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۰۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Anton Vashkov
Finished
۰۰:۰۵
Igor Sergeevich
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۲۰
Danila Andreev
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۱:۵۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Mikhail Taltykin
Finished
۰۲:۳۵
Igor Blinov
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۵۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Evgeny Glazun
Finished
۰۱:۲۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۲:۵۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Maksim Sorokin
Finished
۰۳:۰۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۷:۵۰
Oleg Moshnikov
۱
۳
Plishchenko Sergey
Finished
۰۸:۲۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۳۵
Denys Lebedev
۰
۳
Danila Andreev
Finished
۰۰:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۳۵
Anton Vashkov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۳۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۰۵
Sergey Martyukhin
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۰۵
Yuri Gavrilov
۳
۰
Pavel Semeshin
Finished
۰۹:۳۵
Pavel Semeshin
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۰۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۰:۳۵
Valeriy Zanev
-
-
Aleksandr Kiselev
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Maksim Sorokin
۳
۱
Mikhail Taltykin
Finished
۰۱:۳۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۰۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Danila Andreev
Finished
۰۳:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Anton Vashkov
Finished
۰۴:۰۵
Sergey Martyukhin
۳
۱
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۳۵
Plishchenko Sergey
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۵۰
Vladimir Ippolitov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Anatoly Ilin
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۳۵
Aleksey Shershnev
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۰۵
Denys Lebedev
۳
۲
Evgeny Glazun
Finished
۰۲:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۰۵
Tyinchtyik Turabekov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۵
Mikhail Taltykin
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۳:۳۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۵۰
Danila Andreev
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۴:۲۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Maksim Sorokin
Finished
۰۴:۳۵
Igor Meteleshko
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۵۰
Gennady Karpovkin
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۲۰
Oleg Moshnikov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۰:۲۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Vyacheslav Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Kirill Serov
-
-
Aleksey Stroev
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Nikita Mareev
-
-
Mikhail Taltykin
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Ivan Bukhtiyarov
-
-
Viktor Rakhmanovskii
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Surikov Viacheslav
-
-
Aleksandr Rybalkin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Andrei Khanevskii
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Vyacheslav Tsvetkov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Aleksey Stroev
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Viktor Rakhmanovskii
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Aleksandr Rybalkin
-
-
Nikita Mareev
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Danila Andreev
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Dmitry Tunitsin
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Nikita Mareev
-
-
Surikov Viacheslav
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Mikhail Taltykin
-
-
Aleksandr Rybalkin
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Savinsky Aleksandr
-
-
Andrei Borisov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Anton Skoblov
-
-
Sergey Kulikov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Andrei Borisov
-
-
Vladimir Vologzhanin
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Sergey Kulikov
-
-
Sergei Chekanov
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Sergei Chekanov
-
-
Anton Skoblov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Savinsky Aleksandr
-
-
Vladimir Vologzhanin
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Alexandr Kononenko
-
-
Mareychev Sergey
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Rostislav Salkin
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Andrey Yakovlev
-
-
Savchenko Andriy
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Denys Lebedev
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Savchenko Andriy
-
-
Alexandr Kononenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Evgenii Kryuchkov
-
-
Dmitriy Lyalichev
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Oleg Soldusov
-
-
Alexander Ekzhanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Igor Petrushin
-
-
Rostislav Salkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Alexandr Kononenko
-
-
Andrey Yakovlev
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Dmitriy Lyalichev
-
-
Denys Lebedev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Mareychev Sergey
-
-
Savchenko Andriy
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Roman Khomenko
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Alexander Zhelubenkov
-
-
Igor Petrushin
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Evgeny Anisimov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Czech Republic
Pro League
Jan Pleskot
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Matej Perny
۳
۲
Jan Potensky
Finished
۱۰:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Varnushka
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۱:۳۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Dvorak
۲
۳
Milan Capek
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Radek Hruby
۳
۲
Petr Budinsky
Finished
۱۱:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۹:۳۰
Richard Vavricka
۱
۳
Radek Hruby
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Miroslav Tuma
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sychra
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Miroslav Tuma
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Michal Vondrak
Finished
۰۲:۰۰
Gunar Krauter
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Tibor Kolenic
Finished
۱۱:۰۰
Turek Tomas
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Frantisek Just
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sobisek
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۰۲:۳۰
Michal Vondrak
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۰۴:۳۰
Josef Toth
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۰۹:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۰
Radek Sikora
Finished
۰۹:۵۸
Tomas Regner
۳
۰
Stanislav Pinc
Finished
۱۱:۰۰
Zbynek Zientek
۰
۳
Daniel Kubos
Finished
۰۰:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۲:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Michal Vondrak
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۷:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Stepan Waldhauser
Finished
۱۰:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۱۰:۰۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۰۹:۳۰
Ondrej Pros
۳
۱
Milan Capek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Varnushka
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Just
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Gunar Krauter
۳
۰
Michal Vondrak
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Gunar Krauter
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۳۰
Petr Budinsky
۳
۱
Matej Holub
Finished
۰۹:۳۰
Matej Holub
۳
۱
Richard Vavricka
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Matej Perny
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Suta
۱
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Waldhauser
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۱۱:۰۰
Radek Sikora
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۱:۰۰
Petr Budinsky
۲
۱
Richard Vavricka
inprogress
۱۱:۳۰
Josef Toth
۱
۲
Jaromir Kanok
inprogress
۱۱:۳۰
Denis Hofman
۱
۲
Alesh Bayer
inprogress
۱۱:۳۰
Tibor Kolenic
۱
۲
Matej Perny
inprogress
۱۱:۳۰
Stanislav Pinc
۱
۲
Stanislav Olejarcik
inprogress
۱۱:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Viktor Yefimov
۳
۲
Hampus Soderlund
Finished
۱۰:۳۰
Carlos Muhlbach
۳
۲
Tomas Konecny
Finished
۱۰:۰۰
Yannick Vostes
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۰۹:۳۰
Kijeong Cho
۲
۱
Martin Koblizek
inprogress
۱۱:۰۰
World
TT-CUP
Seweryn Nagorzanski
۰
۳
Wilk Leszek
Finished
۰۰:۰۵
Jakub Mach
۳
۲
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۱۰
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۲۰
Daniel Hyza
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Andrzej Krezel
Finished
۰۰:۳۰
Martin Topol
۰
۳
Adam Kral
Finished
۰۰:۴۰
Jonas Kulveit
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۰۰:۵۵
Martin Boltik
۰
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۰۰
Martin Topol
۲
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۵
Vojtech Sanc
۳
۱
Petr Priscak
Finished
۰۱:۳۰
Zapala Krzysztof
۳
۰
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۴۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Mach
۲
۳
Adam Kral
Finished
۰۱:۴۵
Daniel Hyza
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۲:۱۰
Ahmed Soliman
۳
۰
Dmitriy Zhitomirskiy
Finished
۰۲:۱۰
Andrzej Krezel
۰
۳
Marcel Mroczka
Finished
۰۲:۱۰
Nirav Parekh
۲
۳
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۴۰
Adrian Cich
۳
۱
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۰۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۱
۳
Nirav Parekh
Finished
۰۳:۱۰
Ahmed Soliman
۰
۳
Nirav Parekh
Finished
۰۳:۵۰
Jerzy Kuzmicz
۲
۳
Adrian Cich
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Adrian Cich
Finished
۰۵:۳۰
Morawski Piotr
-
-
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۳۰
Morawski Piotr
۳
۰
Adrian Cich
Finished
۰۸:۰۰
Dawid Stapor
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Lukasz Knaga
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۰۹:۳۰
Pawel Kopacki
۳
۱
Mrugala Bartlomiej
Finished
۰۹:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Luis Miguel Monteagudo
Finished
۰۹:۴۰
Urban Roman
۳
۱
Simon Matousch
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Rolik
۳
۱
Lukas Pour
Finished
۱۰:۲۰
Martin Dolezal
۳
۰
Martin Sulc
Finished
۱۰:۲۵
Valois Kayque
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Dawid Pelczar
۲
۳
Mrugala Bartlomiej
Finished
۱۰:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Urban Roman
۳
۰
Lukas Pour
Finished
۱۰:۵۰
Pasek Dominik
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۵۵
Lukasz Knaga
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Pawel Kopacki
۱
۳
Jan Masternak
Finished
۱۱:۰۵
Simon Matousch
۳
۲
Jakub Rolik
Finished
۱۱:۲۰
Martin Dolezal
۲
۱
Adam Kosacky
inprogress
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۱
۱
Valois Kayque
inprogress
۱۱:۳۰
World
Ping Pong Point
Aleksei Naumov
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۰
Bondar Henadii
Finished
۰۸:۴۷
Yevdokymov Daniil
۳
۰
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Aleksei Naumov
۲
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۹:۴۷
Yevdokymov Daniil
۲
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Aleksei Naumov
۰
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۱:۱۷
Belarus
Liga Pro
Iurii Zakharov
۳
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۲۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۰۸:۵۰
Vasily Ermolenko
۳
۱
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۹:۲۰
Gennadii Levin
۱
۳
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۵۰
Iurii Zakharov
۱
۳
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۱۰:۲۰
Vasily Ermolenko
۲
۳
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۵۰